ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՍԱՂՄՈՍ

ՍԱՂՄՈՍ 66. Գոհանում է որ Աստուած հրաշալի կերպով առաջնորդում է իր ժողովրդին։

Սաղմոս 66