ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՍԱՂՄՈՍ

ՍԱՂՄՈՍ 67. Օրհնում է Աստուծոյ ողորմութիւնը ամեն ազգերի վերայ։

Սաղմոս 67