ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՍԱՂՄՈՍ

ՍԱՂՄՈՍ 71. Խնդրում է Աստուծոյ շնորհքը ծերանալու ժամանակին։

Սաղմոս 71