ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՍԱՂՄՈՍ

ՍԱՂՄՈՍ 72. Խաղաղութեան թագաւորի և նորա թագաւորութեան գովասանքը։

Սաղմոս 72