ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՍԱՂՄՈՍ

ՍԱՂՄՈՍ 73. Ամբարիշտների յաջողութիւնը տեսնելով գայթակղութիւն։

Սաղմոս 73