ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՍԱՂՄՈՍ

ՍԱՂՄՈՍ 8. Աստուծոյ փառքը իր գործքերումը։ Մարդի որդիի ցածութիւնը և բարձրութիւնը։

Սաղմոս 8