ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՍԱՂՄՈՍ

ՍԱՂՄՈՍ 80. Աղաչում է որ Աստուած պահէ Իսրայէլը իբրև իր որթը։

Սաղմոս 80