ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՍԱՂՄՈՍ

ՍԱՂՄՈՍ 85. Աստուծոյ ժողովուրդը աղօթում է որ Հօրից օրհնուի։

Սաղմոս 85