ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՍԱՂՄՈՍ

ՍԱՂՄՈՍ 89. Դաւիթի տան համար մխիթարութիւն Աստուծոյ խոստմունքիցը։

Սաղմոս 89