ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՍԱՂՄՈՍ

ՍԱՂՄՈՍ 92. Գովում է Աստուծուն, որ ամբարշտին պատժում և բարեպաշտին օրհնում է։

Սաղմոս 92