ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՍԱՂՄՈՍ

ՍԱՂՄՈՍ 95. Հրաւէր Աստուծուն օրհնելու։ Զգուշացնում է անհնազանդութիւնից։

Սաղմոս 95