ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՍԱՂՄՈՍ

ՍԱՂՄՈՍ 96. Աստուծոյ թագաւորութեան քարոզուիլը հեթանոսների մէջ։

Սաղմոս 96