ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՍԱՂՄՈՍ

ՍԱՂՄՈՍ 98. Հրաւէր բոլոր արարածներին Աստուծուն գովելու։

Սաղմոս 98