ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՍԱՂՄՈՍ

ՍԱՂՄՈՍ 99. Տիրոջ թագաւորութիւնումը խաղաղութիւն է տիրում։

Սաղմոս 99