ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՍՈՓՈՆԻԱ

ՍՈՖՈՆԻԱ 2. Ապաշխարութեան յորդոր։ Ազգերի դատաստանը։

Սոփոնիա 2