ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՏԻՏՈՍ

ՏԻՏՈՍ ​​1. Երէցները ինչ տեսակ մարդիկ պէտք է լինին։ Կրետացիների յատկութիւնները։

Տիտոս 1