ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՏԻՏՈՍ

ՏԻՏՈՍ ​​3. Պատուէրներ Տիտոսին թէ ինչ պէտք է սովորեցնել։ Յամառ հերետիկոսներից ետ քաշուիլ։

Տիտոս 3