ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՖԻԼԻՊՊԵՑԻՍ

ՓԻԼԻՊՊԵՑԻՍ 1. Առաքեալի սէրը դէպի Փիլիպպեցիները. Նորա նեղութիւնների արդիւնքը. Ինքը պատրաստ է միշտ Քրիստոսին փառաւորելու՝ թէ իր ապրելովը և թէ մեռնելովը։

Փիլիպպեցիս 1