ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆ | ՖԻԼԻՊՊԵՑԻՍ

ՓԻԼԻՊՊԵՑԻՍ 2. Խրատ միաբան և խոնարհամիտ լինելու։ Տիմոթէոսը և Եպափրոդիտոսը։

Փիլիպպեցիս 2