ԵԼԻՑ

Ելից 11. Եգիպտոսիցը դուրս գալու հրամանը։ Առաջինեկների մահուան սպառնալիքը։

Ելից 11