ԵԼԻՑ

Ելից 2. Մովսէսի ծնուիլը, հրաշքով պահուիլը և դաստիարակութիւնը, փախչելը և ամուսնութիւնը։

Ելից 2