ԵԼԻՑ

Ելից 27. Ողջակէզի սեղանը. Սրահը. Սուրբ իւղը։

Ելից 27