ԵԼԻՑ

Ելից 31. Բեսելիէլ և Ոողիաբ ճարտարապետների նշանակուիլը։ Շաբաթի պատուէրը։ Օրէնքի երկու տախտակները։

Ելից 31