ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ | ԵԼԻՑ | ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆ

Ելից 34. Օրէնքի նոր տախտակներ։ Աստուած իրան յայտնում է, ուխտը նորոգում։ Մովսէսի երեսի փայլելը։

Ելից 34

Ելից 34. Օրէնքի նոր տախտակներ։ Աստուած իրան յայտնում է, ուխտը նորոգում։ Մովսէսի երեսի փայլելը։