ԵԼԻՑ

Ելից 39. Քահանաների զգեստները և զարդը։ Մովսէսն օրհնում է շինած վերջացրած բաները։

Ելից 39