ԵԼԻՑ

Ելից 5. Փարաւօնը արհամարհում է Մովսէսին և էլ աւելի տանջում Իսրայէլացիներին։

Ելից 5