Գ ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ

Գ ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ 14. Աքիան մարգարէանում է Յերոբովամի դէմ։ Յերոբովամի մահը։ Ռոբովամի թագաւորութիւնը, չար վարքը և պատիժը։

Գ Թագավորաց 14