Գ ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ

Գ ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ 2. Դաւիթի կտակը և մահը։ Սողոմոնի գահակալութիւնը և թագաւորութեան սկզբի խստութիւնը։

Գ Թագավորաց 2