Գ ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ

Գ ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ 20. Կրկնակի պատերազմ է անում Աքաաբը Ասորիների Բենադադ թագաւորի դէմ և յաղթում։

Գ Թագավորաց 20