Գ ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ

Գ ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ 21. Աքաաբի և Յեզաբէլի անիրաւութիւնները Նաբովթի դէմ։ Եղիան պատիժ է սպառնում նորանց։

Գ Թագավորաց 21