Գ ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ

Գ ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ 3. Սողոմոնի ամուսնանալը, աղօթքը և վճիռը։

Գ Թագավորաց 3