Գ ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ

Գ ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ 4. Սողոմոնի պաշտօնեաները, զօրութիւնը և իմաստութիւնը։

Գ Թագավորաց 4