Գ ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ

Գ ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ 6. Տաճարի շինութիւնը։

Գ Թագավորաց 6