Գ ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ

Գ ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ 8. Տաճարի նաւակատիքը և Սողոմոնի աղօթքը։

Գ Թագավորաց 8