Դ ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ

Դ ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ 13. Յովաքազը. Յովասը։ Եղիսէի մահը։ Նորա մարմինովը մի մեռել է կենդանանում։

Դ Թագավորաց 13