Դ ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ

Դ ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ 18. Եզեկիան թագաւոր։ Սենեքերիմը պաշարում է Երուսաղէմը։

Դ Թագավորաց 18