Դ ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ

Դ ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ 20. Եզեկիայի հիւանդանալը և կեանքի երկարանալը։ Նորա սնապարծութիւնը Բաբելացի դեսպանների առաջին և մեռնելը։

Դ Թագավորաց 20