Դ ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ

Դ ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ 21. Մանասէն և Ամոնը թագաւորներ։

Դ Թագավորաց 21