Դ ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ

Դ ԹԱԳԱՎՈՐԱՑ 8. Եօթը տարուայ սով։ Սունամացին։ Ասորիների Ազայէլ թագաւորը։ Յովրամը և Ոքոզիան։

Դ Թագավորաց 8