Ա ՄՆԱՑՈՐԴԱՑ

Ա ՄՆԱՑՈՐԴԱՑ 1. Ադամի սերունդը մինչև Իսահակը։ Եսաւի որդիքը և Եդովմի թագաւորները։

Ա Մնացորդաց 1