Ա ՄՆԱՑՈՐԴԱՑ

Ա ՄՆԱՑՈՐԴԱՑ 12. Դաւիթի զօրաւոր օգնականները։

Ա Մնացորդաց 12