Ա ՄՆԱՑՈՐԴԱՑ

Ա ՄՆԱՑՈՐԴԱՑ 3. Դաւիթի որդկանց և Յուդայի թագաւորների ցուցակը։

Ա Մնացորդաց 3