Հովիվ Արթուր Սիմոնյանի ամենօրյա խոսք

13.10.2021 / Եվ ես ասում եմ ձեզ, խնդրեցեք և կտրվի ձեզ, որոնեցեք և կգտնեք, դուռը թակեցեք և կբացվի ձեզ: Որովհետև ամեն ով որ խնդրում է` առնում է, և ով որ որոնում է` գտնում է, և ով որ թակում է` բացվում է նրան: Ղուկաս 11.9,10

Հիսուս Քրիստոսը մեզ հորդորում է, որ չձանձրանանք, չհիասթափվենք, այլ շարունաբար աղոթենք: Գրված է` խնդրե’ք և կտրվի ձեզ, փնտրե’ք և կգտնեք, դուռը թակե’ք և կբացվի ձեզ:
Եթե մի տան մեջ ոսկի լինի, և բանալին տան ձեզ, որպեսզի գնաք և փնտրեք, մի՞թե կհապաղեք: Իհարկե` ոչ: Դուք օր ու գիշեր տակնուվրա կանեք ողջ տունը, մինչև ոսկին կգտնեք: Այդպես էլ մենք պետք է աղոթենք` խնդրենք, փնտրենք, դուռը թակենք՝ հավատալով, որ պատասխան կստանանք:
Տարիներ շարունալկ՝ 90-ական թվականներից մինչև այսօր, մեր եկեղեցու նշանաբանն է` “Թակե՛նք մինչև կբացվի, փնտրե’նք մինչև կգտնենք”: Սա պետք է լինի յուրաքանչյուրիս բնավորության գիծը:
Սիրելինե’ր, կարդալով այսօրվա խոսքը, մտածե’ք ձեր կարիքների, խնդիրների մասին: Ինչպե՞ս եք լուծում փնտրում: Հավատացած եմ, որ եթե մոտենաք Աստծուն, ձեր սիրտը բացեք Նրա առջև, անպայման պատասխան կստանաք և օրհնված կլինեք:
Եթե որևէ գործ եք ձեռնարկել, բայց չգիտեք՝ ինչպես իրականացնել, առանձնացե’ք և աղոթե’ք, թակե’ք Տիրոջ դուռը, ճանապարհներ փնտրե’ք, և Տերը ձեզ ուղղություն ցույց կտա:
Եկեք այսօրվա խոսքը մեր սրտի մեջ պահենք և հավատանք, որ խնդրողին տրվում է, փնտրողը գտնում է, և թակողի առջև դուռը բացվում է:
Աստված օրհնի ձեզ: Ամե’ն: