Բ ՄՆԱՑՈՐԴԱՑ

Բ ՄՆԱՑՈՐԴԱՑ 13. Աբիան յաղթում է Յերոբովամին։

Բ Մնացորդաց 13