Բ ՄՆԱՑՈՐԴԱՑ

Բ ՄՆԱՑՈՐԴԱՑ 14. Ասան քանդում է կռապաշտութիւնը և Եթովպացիներին յաղթում։

Բ Մնացորդաց 14