Բ ՄՆԱՑՈՐԴԱՑ

Բ ՄՆԱՑՈՐԴԱՑ 15. Ասան շարունակ մաքրում է պաշտամունքը և գոհանում է յաղթութեան համար։

Բ Մնացորդաց 15