Բ ՄՆԱՑՈՐԴԱՑ

Բ ՄՆԱՑՈՐԴԱՑ 17. Յովսափատի բարեպաշտ և օրհնուած թագաւորութիւնը։

Բ Մնացորդաց 17