Բ ՄՆԱՑՈՐԴԱՑ

Բ ՄՆԱՑՈՐԴԱՑ 18. Յովսափատը Աքաաբի հետ գնում է Ասորիների դէմ։ Միքիան պարտութիւն է նախագուշակում։ Աքաաբի վատ վախճանը։

Բ Մնացորդաց 18