Բ ՄՆԱՑՈՐԴԱՑ

Բ ՄՆԱՑՈՐԴԱՑ 20. Յովսափատը յաղթում է Ամմոնացիներին և Մովաբացիներին, և դաշինք դնում Ոքոզիայի հետ։

Բ Մնացորդաց 20