Բ ՄՆԱՑՈՐԴԱՑ

Բ ՄՆԱՑՈՐԴԱՑ 24. Յովասի բարի գործերը, կուռք պաշտելը, պատիժը և մահը։

Բ Մնացորդաց 24